Sẽ có bộ quy tắc chung về sử dụng mạng xã hội

1202

Để quản lý được mạng xã hội, biến nó trở thành môi trường lành mạnh, hữu ích thì phải đề ra một bộ quy tắc chung, nhưng tất cả cùng chung tay thực hiện chứ không riêng gì Nhà nước.

Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) đang nghiên cứu xây dựng Bộ Quy tắc sử dụng mạng xã hội dành cho 3 nhóm đối tượng gồm: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; các tổ chức nghề nghiệp, chính trị, xã hội và các cá nhân.

Bộ quy tắc khi dùng mạng xã hội
cần có quy định mới thắt chặt danh tính thật của người tham gia mạng xã hội

Theo bản tin thời sự, để quản lý được mạng xã hội, biến nó trở thành môi trường lành mạnh, an toàn, hữu ích cho người dùng thì cần sự chung tay của tất cả các bên chứ không chỉ về phía cơ quan quản lý Nhà nước. Quan trọng và có trách nhiệm cao nhất chính là người sử dụng mạng xã hội. Họ phải có trách nhiệm khi đăng, chia sẻ thông tin và bình luận về các sự việc trên mạng xã hội.

Người sử dụng mạng xã hội có 3 trách nhiệm chính. Một là trách nhiệm về phát ngôn, bình luận, phải làm sao hướng tới đưa điều tích cực, có ích lên mạng xã hội, giữ gìn chuẩn mực văn hóa, ứng xử khi tham gia mạng xã hội.

Trách nhiệm thứ 2 về chia sẻ thông tin, người dùng mạng xã hội cần chia sẻ thông tin có ích, tích cực và hạn chế thông tin xấu, tiêu cực, chưa rõ nguồn gốc và có thể gây hại cho người khác. Đặc biệt, phải cẩn trọng khi chia sẻ thông tin.

Trách nhiệm thứ 3 là hưởng ứng trào lưu tích cực, tốt đẹp trên mạng, phản bác lại thông tin tiêu cực, có hại với cộng đồng và quốc gia, dân tộc. Với người dùng mạng xã hội, họ nhất thiết phải có 3 trách nhiệm đó.

Họ phải có trách nhiệm hơn trong việc quản lý nội dung thông tin trên nền tảng dịch vụ mình cung cấp, vì hiện nay nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho mình là công ty công nghệ.

Trong đó, cơ quan quản lý Nhà nước phải bổ sung ban hành những văn bản quy phạm pháp luật quản lý về nội dung thông tin trên mạng xã hội theo kịp sự phát triển như vũ bão của internet nói chung và mạng xã hội nói riêng. Chính sự phát triển này khiến các quy định của chúng ta nhanh chóng bộc lộ bất cập nên phải có biện pháp, kể cả trong thay đổi, điều chỉnh cách ban hành văn bản quy định để theo kịp tốc độ phát triển của mạng xã hội.

Cùng với đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dùng mạng xã hội cũng như có những chế tài, biện pháp thanh, kiểm tra để chấn chỉnh hoạt động vi phạm trên mạng xã hội, lợi dụng mạng xã hội phục vụ cho mục đích xấu.

Trước tiên, người dùng mạng xã hội phải tự bảo vệ bản thân trước những mặt trái của loại hình này, phải tự nâng cao hiểu biết, bảo vệ mình trước những nguy cơ bằng cách tránh chia sẻ thông tin riêng của cá nhân, biết sử dụng các công cụ mạng xã hội cung cấp để bảo vệ thông tin cũng như nội dung riêng tư của mình.

Facebook và Google cho biết, qua khảo sát của họ, người dùng mạng xã hội ở Việt Nam phần lớn không biết các công cụ tự bảo vệ mà họ cung cấp. Những người này chỉ vào Facebook để xem thông tin, bình luận, chia sẻ mà không biết đến các công cụ như chống xem trộm, chống rò rỉ thông tin.

Bên cạnh đó, cần có quy định mới thắt chặt danh tính thật của người tham gia mạng xã hội, vì chỉ khi người thật việc thật thì trách nhiệm của người dùng mới được nâng cao, từ đó sẽ hạn chế tình trạng đáng lo ngại nói trên. Đồng thời, cần có quy định cụ thể, chặt chẽ, ràng buộc đối với hành vi ứng xử trên mạng xã hội.

Hiện, Bộ TT&TT đang nghiên cứu xây dựng Bộ Quy tắc sử dụng mạng xã hội dành cho 3 nhóm đối tượng, gồm: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; các tổ chức nghề nghiệp, chính trị, xã hội và các cá nhân.

Bộ Quy tắc này không phải văn bản quy phạm pháp luật mà nó là những quy tắc quy định ứng xử có tính cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng, do chính các nhóm đó thỏa thuận ban hành để góp phần xây dựng mạng xã hội lành mạnh, an toàn hơn.

Tức là căn cứ vào bộ quy tắc ứng xử khung mà Bộ TT&TT đề xuất, các tổ chức, các nhóm đối tượng sẽ dựa vào đó để đưa ra nội quy của tổ chức mình, điều chỉnh hành vi của người dùng khi tham gia mạng xã hội trong tổ chức mình.