Hà Nội triển khai hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm

934

Hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm tại Hà Nội bao gồm 3 ngành là Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi ra mắt trang web quảng bá, giới thiệu nông sản an toàn, Hà Nội tiếp tục triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm, qua những hành động đồng bộ, cho thấy quyết tâm của thành phố với vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin thời sự, Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian Trung thu cũng như những dịp cao điểm sắp tới, UBND TP Hà Nội đã thông qua Kế hoạch triển khai mô hình cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm năm 2018 – 2020, xây dựng và tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn thành phố gồm 3 ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm
Hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm

Theo đó, hệ thống cảnh báo sẽ có 3 đơn vị thường trực là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Các đơn vị này có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin, đưa ra biện pháp quản lý cảnh báo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, từ đó đưa ra các biện pháp cảnh báo nhanh cho cộng đồng; là điểm cảnh báo trung tâm.

Các điểm cảnh báo an toàn thực phẩm từ thành phố xuống quận; huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn có quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, phân công cụ thể cán bộ phụ trách tiếp nhận thông tin.

Về vấn đề đảm bảo vệ sinh thực phẩm dịp tết Trung thu, UBND Hà Nội cũng đã yêu cầu các ban ngành thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vi phạm về chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.

Đối với các cơ sở sản xuất bánh Trung thu, Hà Nội yêu cầu tập trung phổ biến, tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm, chế biến thực phẩm quy định tại các văn bản hiện hành; Các quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về sử dụng phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm, công bố sản phẩm/tự công bố sản phẩm, bảo quản sản phẩm thực phẩm.

Theo goccuocsong, UBND thành phố Hà Nội giao các đơn vị đầu mối có trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của các: ngành Y tế, ngành NN&PTNT, ngành Công thương tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng nhóm thực phẩm trên địa bàn Thành phố theo phân cấp; xây dựng, tổ chức hệ thống/bộ máy cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn toàn Thành phố với 3 cấp: Thành phố; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Thời gian thanh tra, kiểm tra sẽ kéo dài đến ngày 28/9. Đối tượng thanh tra, kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm.

Mục tiêu chính của trang nông sản an toàn Hà Nội là nơi quảng bá, giới thiệu, cung cấp tới các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng biết, lựa chọn những địa chỉ cung cấp nông sản thực phẩm an toàn, uy tín trên địa bàn thành phố; đồng thời, giúp các doanh nghiệp có thể kết nối, gặp gỡ, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm trong, ngoài nước, từng bước khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm và xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ công tác xúc tiến của Thành phố.